Fraktinformasjon

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Moto-Tech AS
Adresse: Moto-Tech AS, Gamleveien 83, 4315 Sandnes, Norge
E-post: Kontakt@Moto-Tech.no
Telefon: +47 985 42816
Betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper

Er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift.
Den oppgitte totalprisen i kassen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. I unntakstilfeller kan det kreves ekstra portoavgifter etter kjøpet.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Betalinger tas av Stripe.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angr.

Gratis frakt

  • Ordrer over 2000kr — Gratis frakt (Gjelder ikke ordrer fra USA som feks NRC, RPM)
  • Standard — 195kr | Small Box USA (feks fra NRC) — 700KR | Big Box USA — 1600kr
  • Hente i butikk — Gratis